ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Vui lòng điền thông tin vào form đưới đây hoặc file đăng ký và gửi về cho chúng tôi.

Phiếu đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng dịch vụ cảng điện tử ( Nhấn vào đây để tải file

Hướng dẫn dành cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ cảng điện tử ( Nhấn vào đây để tải file )

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CHÚNG TÔI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ EPORT

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN